+359 885 613 172 24/7
  • English

Европейски програми

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Николана“ ООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ

 

В края на месец септември 2020 г. проектното предложение на „Николана“ ООД за получаване на БФП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе одобрено от Управляващия орган и бе подписан договор по процедура BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Основна цел на процедурата е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

“НИКОЛАНА” ООД, с Договор № BG16RFOP002-2.073-22868-C01 получи БФП на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. са по европейско и 1 500 лв. от национално съфинансиране. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.